شهرت تقلبی

شهرت پیش از موفقیت، هنر امروز!

انگار ما همه‌چیزمان معکوس شده است. در مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بسیاری مسائل دیگر خیلی چیزهایمان معکوس است. هنر که دیگر جای خود دارد.  زمان زیادی از دوران خلق آثار به یاد ماندنی هنری نگذشته است، شاید حدود سی یا چهل سال، این زمان برای تغییر و پیشرفت کافی است اما برای دگرگونی‌های بنیادین …

شهرت پیش از موفقیت، هنر امروز! ادامه مطلب >