دسته بندی > داستان نویسی

داستان نویسی

داستان نویسی

۱۷ راز نویسندگی

بیش از هزاران مقاله و کتاب در مورد نویسندگی منتشر شده است. در هر کدام به نکات زیادی اشاره شده است. با خواندن چند مقاله و کتاب متوجه میشوید اصول و نکاتی که آنها گفته اند همگی شبیه به هم میباشند. تنها چیزی که در تمام این نوشته ها...