ویگن

آکورد گل سرخ ویگن

آکورد گل سرخ

آکورد گل سرخ ویگن با ریتم 4/4 با قابلیت تغییر گام

آکورد چرا نمی رقصی

آکورد چرا نمی رقصی ویگن ریتم 6/8 ، آکورد قد و بالای تو رعنا رو بنازم ، نو گل باغ تمنا رو بنازم ، تو که با عشوه گری از همه دل میبری ، من و شیدا میکنی چرا نمیرقصی

آکورد دل دیوانه

آکورد دل دیوانه ویگن ریتم 4/4 ، آکورد با تو رفتم بی تو باز آمدم از سر کوی تو دل دیوانه ، پنهان کردم بر خاکستر غم آن همه آرزو دل دیوانه ، چه بگویم با من ای دل …

آکورد به خاطر تو ویگن

آکورد به خاطر تو ویگن

آکورد به خاطر تو ویگن ، گام دو مینور ، ریتم 4/4 ، گیتار، دیدی ای تنها امیدم ، آنچه که گفتی شنیدم ، با خیال خاطر تو ، از همه کس دل بریدم …

سبد خرید
اسکرول به بالا