آکورد عشق یعنی

آکورد عشق یعنی سینا درخشنده ، ریتم 4/4 .
آکورد عشق یعنی درد تو به جونم عشق یعنی قلبت شده خونم عشق یعنی هرجوری باشی باز عاشق تو میمونم