آکورد دل زارم

آکورد دل زارم

آکورد دل زارم برای گیتار. دل زارم فغان کم کن تو اشک از دیدگان کم کن
اجرای اصلی فریدون فرخزاد،
بازخوانی محسن نامجو.
ریتم 4/4 و 2/4
گام اصلی لا مینور