آکورد کلاغ ها منوچهر سخایی

آکورد کلاغ ها

آکورد کلاغ ها منوچهر سخایی ، غروبا که میشه روشن چراغا ، میان از مدرسه خونه کلاغا ، یاد حرفای اون روزت میوفتم …