آکورد ملکه شهر ماکان بند

آکورد ملکه شهر ماکان بند ریتم 6/8 آکورد دل ما الکی دل داد چون حرفای عاشقونه ول داد
منم باورش کردم ولی ای کاش یکم عقل تو سر ما بود ای وای …