آکورد نارنج و ترنج

آکورد نارنج و ترنج از حامی

آکورد نارنج و ترنج از حامی ، ریتم 4/4 ، با قابلیت تغییر گام آنلاین آکورد ما قرار بود قلب دنیا رو بلرزونیم پیش چشم روزگار آتیش بسوزونیم ، عمریه از جاده ها