فریدون فرخزاد

آکورد درو وا نمیکنم

آکورد درو وا نمیکنم

آکورد درو وا نمیکنم خواننده فریدون فرخزاد. آکورد گیتار اگه ماه از آسمون پایین بیاد در بزنه اگه مرغ بخت و اقبال رو سرم پر بزنه درو وا نمیکنم.

آکورد دل زارم

آکورد دل زارم

آکورد دل زارم برای گیتار. دل زارم فغان کم کن تو اشک از دیدگان کم کن
اجرای اصلی فریدون فرخزاد،
بازخوانی محسن نامجو.
ریتم 4/4 و 2/4
گام اصلی لا مینور

سبد خرید
اسکرول به بالا