آکورد اگه منطقی شه فیزر

آکورد اگه منطقی شه

آکورد اگه منطقی شه از فیزر و کمند ،گام می مینور ریتم 4/4، گیتار ، این شبا حالمو از عاشقای مست میخرم داشتم فکر میکردم چی بت بگم اگه منطقی شه…