آکورد گل ارکیده

آکورد گل ارکیده خواننده ایلیا منفرد ، آکورد شاخه ای تکیده گل ارکیده با چشمای بسته لبهای خسته غم توی چشماش آروم نشسته، آهنگ گل ارکیده ایلیا منفرد …