آکورد حواسم نیست

آکورد حواسم نیست بابک مافی ، ریتم 2/4 ، آکورد باز خوندم واسه تو
آکورد حواسم نیست شدی همکس من حواسم نیست تویی دلواپس من میمیرم دانلود آهنگ حواسم نیست بابک مافی