آکورد من و بارون

آکورد من و بارون

آکورد من و بارون بابک جهانبخش و رضا صادقی ، گام دو مینور ، ریتم 4/4 ، گیتار ، سراغی از ما نگیری نپرسی که چه حالیم ، عیبی نداره میدونم …