آموزش گیتار کلاسیک

[vc_row][vc_column][intense_alert color=”muted” box_shadow=”10px” close=”1″ shadow=”2″ margin_bottom=”” tab_676829719=”” tab_596664835=”” tab_1988389927=”” tab_1913667697=”” tab_1098184148=”” tab_1557303453=”” tab_590357175=”” tab_1614817586=”” tab_791503350=”” tab_782336510=”” tab_1433900546=”” tab_1076003283=”” tab_1154697601=”” tab_743489016=””]

قبل از شروع آموزش گیتار کلاسیک لطفا صفحه ی “از کجا شروع کنم” را بخوانید. در این صفحه توضیحاتی داده شده است که هم شما را برای انتخاب بهتر سطح راهنمایی میکند و هم شیوه ی درست استفاده از دروس و بخش های هر سطح آموزشی در آن توضیح داده شده است.

با تشکر

[/intense_alert][intense_button color=”#61b1c8″ font_color=”#2d2d2d” hover_color=”#1d94b2″ hover_brightness=”-20″ size=”large” align=”center” font_size=”20″ text_transform=”capitalize” link=”https://xashayar.ir/%da%af%db%8c%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%db%8c%da%a9-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%ac%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%d9%85-%d8%9f/” target=”_blank” title=”از کجا شروع کنم؟” angle_3d=”-1″ border=”1px” border_top=”1px” border_right=”1px” border_bottom=”1px” border_left=”1px” hover_border=”1px” hover_border_top=”1px” hover_border_right=”1px” hover_border_bottom=”1px” hover_border_left=”1px” border_radius=” 25% 25% 0 0 ” icon_source=”font-awesome” icon=”graduation-cap” tab_1739856116=”” tab_83228292=”” tab_755890229=”” tab_1041741427=”” tab_671383438=”” tab_1119765036=”” tab_1771002187=”” tab_16922303=”” tab_328176171=”” tab_146332773=”” tab_2016618310=”” tab_1472797257=”” tab_1335162952=”” tab_1672658416=”” tab_1080898738=”” tab_1383711645=”” tab_115451788=”” tab_1788673337=”” tab_939179631=”” tab_917875649=”” tab_699040816=”” tab_390177276=”” tab_1087446007=”” tab_596992159=”” tab_1774350825=”” tab_1910673899=”” tab_1550986860=”” tab_684424690=”” tab_756743841=”” tab_426657465=”” tab_1440652919=”” tab_1025658821=”” tab_747414533=”” tab_1382613339=”” tab_395951240=”” tab_434089082=”” tab_1596092409=”” tab_2092795607=”” tab_1877951091=”” tab_393663831=”” tab_668958207=”” tab_281515201=”” tab_435431149=”” tab_201205160=”” tab_1964120334=”” tab_1669354577=”” tab_633614505=”” tab_2143571168=”” tab_2055343641=”” tab_919878972=”” tab_626355095=”” tab_1041774859=”” tab_1275347784=”” tab_144325537=”” tab_353371796=”” tab_350111033=”” tab_804229785=”” tab_200507017=”” tab_978147281=”” tab_796793468=”” tab_1348336869=”” tab_139120974=”” tab_1862080156=”” tab_1871979022=”” tab_487021936=”” tab_836247058=”” tab_747926874=”” tab_2126488083=”” tab_438507595=”” tab_1775776828=””]از کجا شروع کنم؟[/intense_button][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][intense_hr height=”600″ type=”doubledashed” size=”medium” color=”#2198dd” shadow=”0″ title=”سطح 0 (آموزش پایه)” title_position=”center” icon_size=”1″ icon_spin=”1″ accent_width=”30″ accent_height=”3″ tab_867812926=”” tab_739999198=”” tab_4279266=”” tab_584881730=”” tab_1520215713=”” tab_1029186176=”” tab_89489479=”” tab_465455518=”” tab_597986629=”” tab_1892978181=”” tab_1435928884=”” tab_766387527=”” tab_1404864244=”” tab_1413261597=”” tab_1107887865=”” tab_36057979=””][intense_alert color=”muted” box_shadow=”10px” close=”1″ shadow=”2″ margin_bottom=”” tab_676829719=”” tab_596664835=”” tab_1988389927=”” tab_1913667697=”” tab_1098184148=”” tab_1557303453=”” tab_590357175=”” tab_1614817586=”” tab_791503350=”” tab_782336510=”” tab_1154697601=”” tab_743489016=””]

آموزش گیتار کلاسیک بسیار مبتدی برای افرادی که هیچ آشنایی با گیتار ندارند

گرید(Grade) 0

[/intense_alert][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height=”yes”][vc_column width=”1/3″][cq_vc_ihover image=”3793″ itemwidth=”” bgstyle=”customized” bgcolor=”rgba(97,177,200,0.63)” thumbtitle=”رفتن به صفحه ی آموزش” effect=”effect12″ onclick=”custom_link” containerwidth=”120%” custom_link=”url:%23|||”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][intense_hr height=”600″ type=”doubledashed” size=”medium” color=”#2198dd” shadow=”0″ title=”سطح 1 (آموزش گیتار کلاسیک مقدماتی)” title_position=”center” title_radius=”20px” icon_size=”1″ icon_spin=”1″ accent_width=”30″ accent_height=”3″ tab_867812926=”” tab_739999198=”” tab_4279266=”” tab_584881730=”” tab_1137349950=”” tab_2019709242=”” tab_1888270881=”” tab_947916879=”” tab_779694390=”” tab_264270345=”” tab_1677867064=”” tab_1724443910=”” tab_1463116701=”” tab_120174812=”” tab_121375851=”” tab_1723556643=””][intense_alert color=”muted” box_shadow=”10px” close=”1″ shadow=”2″ margin_bottom=”” tab_676829719=”” tab_596664835=”” tab_1988389927=”” tab_1913667697=”” tab_1098184148=”” tab_1557303453=”” tab_2134045593=”” tab_1283905614=”” tab_600272373=”” tab_259685310=”” tab_590357175=”” tab_1614817586=”” tab_1786177760=”” tab_886947730=”” tab_1154697601=”” tab_743489016=””]

آموزش گیتار کلاسیک مبتدی سطح یک (مناسب برای تازه کارها)

گرید(Grade) 1 و 2

[/intense_alert][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height=”yes”][vc_column width=”1/3″][cq_vc_ihover image=”3796″ itemwidth=”” bgstyle=”customized” bgcolor=”rgba(97,177,200,0.7)” thumbtitle=”رفتن به صفحه ی آموزش” effect=”effect12″ onclick=”custom_link” containerwidth=”100%” custom_link=”url:%23|||”][vc_separator][cq_vc_ihover image=”3814″ itemwidth=”” bgstyle=”customized” bgcolor=”rgba(97,177,200,0.7)” thumbtitle=”رفتن به صفحه ی آموزش” effect=”effect12″ onclick=”custom_link” containerwidth=”100%” custom_link=”url:%23|||”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][cq_vc_ihover image=”3805″ itemwidth=”” bgstyle=”customized” bgcolor=”rgba(97,177,200,0.7)” thumbtitle=”رفتن به صفحه ی آموزش” effect=”effect12″ onclick=”custom_link” containerwidth=”100%” custom_link=”url:%23|||”][vc_separator][cq_vc_ihover image=”3808″ itemwidth=”” bgstyle=”customized” bgcolor=”rgba(97,177,200,0.7)” thumbtitle=”رفتن به صفحه ی آموزش” effect=”effect12″ onclick=”custom_link” containerwidth=”100%” custom_link=”url:%23|||”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][cq_vc_ihover image=”3811″ itemwidth=”” bgstyle=”customized” bgcolor=”rgba(97,177,200,0.7)” thumbtitle=”رفتن به صفحه ی آموزش” effect=”effect12″ onclick=”custom_link” containerwidth=”100%” custom_link=”url:%23|||”][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][intense_hr height=”600″ type=”doubledashed” size=”medium” color=”#2198dd” shadow=”0″ title=”سطح ۲ (آموزش مقدماتی/ متوسط )” title_position=”center” title_radius=”20px” icon_size=”1″ icon_spin=”1″ accent_width=”30″ accent_height=”3″ tab_867812926=”” tab_739999198=”” tab_4279266=”” tab_584881730=”” tab_1137349950=”” tab_2019709242=”” tab_1888270881=”” tab_947916879=”” tab_779694390=”” tab_264270345=”” tab_1677867064=”” tab_1724443910=”” tab_1491006128=”” tab_1581065375=”” tab_1234252914=”” tab_287435891=””][intense_alert color=”muted” box_shadow=”10px” close=”1″ shadow=”2″ margin_bottom=”” tab_676829719=”” tab_596664835=”” tab_1988389927=”” tab_1913667697=”” tab_1098184148=”” tab_1557303453=”” tab_2134045593=”” tab_1283905614=”” tab_600272373=”” tab_259685310=”” tab_590357175=”” tab_1614817586=”” tab_1786177760=”” tab_886947730=”” tab_393545357=”” tab_992021545=”” tab_1154697601=”” tab_743489016=”” tab_1449290875=”” tab_693309182=””]

آموزش مقدماتی / متوسط سطح دو (پیشرفت از مقدماتی به متوسط)

گرید(Grade) 3 و 4

[/intense_alert][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height=”yes”][vc_column width=”1/3″][cq_vc_ihover image=”3800″ itemwidth=”” bgstyle=”customized” bgcolor=”rgba(97,177,200,0.7)” thumbtitle=”رفتن به صفحه ی آموزش” effect=”effect12″ onclick=”custom_link” containerwidth=”100%” custom_link=”url:%23|||”][vc_separator][cq_vc_ihover image=”3828″ itemwidth=”” bgstyle=”customized” bgcolor=”rgba(97,177,200,0.7)” thumbtitle=”رفتن به صفحه ی آموزش” effect=”effect12″ onclick=”custom_link” containerwidth=”100%” custom_link=”url:%23|||”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][cq_vc_ihover image=”3822″ itemwidth=”” bgstyle=”customized” bgcolor=”rgba(97,177,200,0.7)” thumbtitle=”رفتن به صفحه ی آموزش” effect=”effect12″ onclick=”custom_link” containerwidth=”100%” custom_link=”url:%23|||”][vc_separator][cq_vc_ihover image=”3831″ itemwidth=”” bgstyle=”customized” bgcolor=”rgba(97,177,200,0.7)” thumbtitle=”رفتن به صفحه ی آموزش” effect=”effect12″ onclick=”custom_link” containerwidth=”100%” custom_link=”url:%23|||”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][cq_vc_ihover image=”3825″ itemwidth=”” bgstyle=”customized” bgcolor=”rgba(97,177,200,0.7)” thumbtitle=”رفتن به صفحه ی آموزش” effect=”effect12″ onclick=”custom_link” containerwidth=”100%” custom_link=”url:%23|||”][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][intense_hr height=”600″ type=”doubledashed” size=”medium” color=”#2198dd” shadow=”0″ title=”توضیجاتی در مورد آموزش آنلاین گیتار کلاسیک” title_tag=”h4″ title_position=”center” title_radius=”20px” icon_size=”1″ icon_spin=”1″ accent_width=”30″ accent_height=”3″ tab_867812926=”” tab_739999198=”” tab_4279266=”” tab_584881730=”” tab_1137349950=”” tab_2019709242=”” tab_1888270881=”” tab_947916879=”” tab_779694390=”” tab_264270345=”” tab_1677867064=”” tab_1724443910=”” tab_1491006128=”” tab_1581065375=”” tab_1234252914=”” tab_287435891=”” tab_1244624596=”” tab_706495147=”” tab_1549416182=”” tab_1315671206=””][intense_alert color=”muted” box_shadow=”10px” close=”1″ shadow=”2″ margin_bottom=”” tab_676829719=”” tab_596664835=”” tab_1988389927=”” tab_1913667697=”” tab_1098184148=”” tab_1557303453=”” tab_2134045593=”” tab_1283905614=”” tab_600272373=”” tab_259685310=”” tab_590357175=”” tab_1614817586=”” tab_1786177760=”” tab_886947730=”” tab_393545357=”” tab_992021545=”” tab_1154697601=”” tab_743489016=”” tab_1449290875=”” tab_693309182=”” tab_1522329283=”” tab_824633092=””]

آموزش آنلاین گیتار کلاسیک اتفاق تازه ای نیست، میتوان در بسیاری از سایت ها آموزش های گیتار را در سبک های مختلف پیدا کرد. اما رویکرد آموزشی که من برای سایت شخصی خودم در نظر گرفتم رویکردی استاندارد و جهانی است. شاید کمتر آموزشی با این ریز بینی و تفکیک شده بتوان پیدا کرد که از سطوح بسیار مبتدی تا بسیار پیشرفته هنرجو را راهنمایی کند. نکته ی دیگر انجمن های بحث و گفتگو با امکان طرح سوال است که هنرجو میتواند تمام مشکلات خود را مطرح کند و پاسخ مناسب آن را دریافت کند. گیتار کلاسیک سازی است که باید بسیار با حوصله و استاندارد آن را آموزش داد و یاد گرفت . به همین جهت محتوای این دوره ی آموزشی تقریبا تمام زوایای این ساز در خود خواهد داشت.

[/intense_alert][/vc_column][/vc_row]
سبد خرید
اسکرول به بالا